6-12 ΜΑΡ

ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΕΙΣΟΔΟΣ

CHIOS MUSIC FESTIVAL
WINTER EDITION 16-18 ΦΕΒ

ΠΕΜ 16 ΦΕΒ, 18:30

Ομήρειο Πνευματικό Κέντρο Δήμου Χίου

ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΕΙΣΟΔΟΣ

ΠΑΡ 17 ΦΕΒ, 21:00

Ομήρειο Πνευματικό Κέντρο Δήμου Χίου

ΣΑΒ 18 ΦΕΒ, 21:00

Ομήρειο Πνευματικό Κέντρο Δήμου Χίου