ΧΟΡΗΓΟΙ-SUMMER EDITION 2023

Σε συνεργασία με

Με την οικονομική υποστήριξη

Σε συνδιοργάνωση με

Mε δωρεά του

THE JOHN S
FAFALIOS
FOUNDATION

Με την υποστήριξη

Με τη συμμετοχή

Υπό την αιγίδα

Χορηγοί μεταφοράς

Χορηγός αερομεταφορών

Χορηγοί επικοινωνίας

Τοπικοί χορηγοί επικοινωνίας