Το Soundroutes (www.soundroutes.eu) είναι μια διεθνής πρωτοβουλία για την προώθηση της κοινωνικής ενσωμάτωσης απομακρυσμένων και αποκλεισμένων πληθυσμών μέσω της μουσικής. Σε συνέχεια της επιτυχίας των προηγούμενων προγραμμάτων του Soundroutes, αυτή η νέα διοργάνωση προσβλέπει στην ισχυρή μεταμορφωτική δύναμη της κουλτούρας της χιπ χοπ μουσικής. Το Soundroutes γεννήθηκε το 2016 ως απάντηση στην προσφυγική κρίση στην Ευρώπη και έχει εξελιχθεί σε μια πλατφόρμα που προωθεί τη συνεργασία μεταξύ καλλιτεχνών από διαφορετικά υπόβαθρα και πολιτισμούς. Ειδικότερα, έχει αναδείξει ένα δίκτυο καλλιτεχνών της χιπ χοπ μουσικής, αποδεικνύοντας την ικανότητα του είδους να υπερβαίνει τα πολιτισμικά σύνορα.

Το πρόγραμμα επιδιώκει να αξιοποιήσει την παγκόσμια απήχηση της χιπ χοπ για την επίτευξη πολλαπλών στόχων: από την ανάπτυξη των επαγγελματικών και κοινωνικών δεξιοτήτων των καλλιτεχνών της χιπ χοπ, με έμφαση στα μειονεκτούντα περιβάλλοντα, έως τη δημιουργία ενός ευρωπαϊκού δικτύου καλλιτεχνών της χιπ χοπ που δεσμεύονται να διαδώσουν μηνύματα περί της κοινωνικής ενσωμάτωσης, της κλιματικής δικαιοσύνης και της ισότητας των φύλλων μέσω της τέχνης τους.

Το Soundroutes συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση και υλοποιείται από το Asud Association σε συνεργασία με τους φορείς Marmaduke (Ισπανία), Μουσικό Φεστιβάλ Χίου (Ελλάδα) και De Koer (Βέλγιο).

 

Δράσεις

Στην πρωτοβουλία του Soundroutes συμπεριλαμβάνονται διάφορες δράσεις. Από τη δημιουργία τοπικών κόμβων για την ανάδειξη και την εκπαίδευση ταλέντων της χιπ χοπ, μέχρι την προσφορά ενός διαδικτυακού μαθήματος για τη μουσική βιομηχανία, και τη διοργάνωση διεθνών εκπαιδευτικών προγραμμάτων (bootcamp). Το Soundroutes στοχεύει επίσης στη δημιουργία μιας συνεργατικής ψηφιακής πλατφόρμας και στην προώθηση ενός διαγωνισμού αφιερωμένου στις γυναίκες της χιπ χοπ. Το Μουσικό Φεστιβάλ Χίου, στο πλαίσιο αυτό θα παρουσιάσει έναν κύκλο δράσεων για να φέρει το κοινό του πιο κοντά στον κόσμο της χιπ χοπ μουσικής.

CALL FOR ARTISTS

SOUNDROUTES ΔΙΕΘΝΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΧΙΠ ΧΟΠ ΓΙΑ ΓΥΝΑΙΚΕΣ ΔΗΜΙΟΥΡΓΟΥΣ

ΑΝ ΤΟ ΦΑΝΤΑΣΤΕΙΣ, ΘΑ ΓΙΝΕΙ

ΚΥΚΛΟΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ ΣΤΙΧΟΠΛΟΚΗΣ ΜΕ ΤΟΝ ΛΙΑΚΟ (ΕΙΣΒΟΛΕΑΣ)