ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ

Θα πραγματοποιηθούν masterclasses με τους καλεσμένους μουσικούς του φεστιβάλ σε συνεργασία με τη Φιλαρμονική Δήμου Χίου, ενώ συνεχίζεται το ετήσιο εκπαιδευτικό μουσικό πρόγραμμα για παιδιά πρόσφυγες, σε συνεργασία με τις Μεταβατικές Δομές Φιλοξενίας Ασυνόδευτων Ανηλίκων της ΜΕΤΑδρασης στη Χίο, το Κέντρο Μη Τυπικής Εκπαίδευσης της ΜΕΤΑδρασης στη Χίο και την Ύπατη Αρμοστεία του ΟΗΕ για τους Πρόσφυγες, σε διδασκαλία της Ανδριάννας Νεαμονίτη. Τα παιδιά θα συμμετέχουν όπως κάθε χρόνο στις δράσεις του φεστιβάλ.