ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ

Το φεστιβάλ από την πρώτη κιόλας χρονιά δίνει έμφαση στη μουσική εκπαίδευση των κατοίκων, μαθητών και ενηλίκων, επαγγελματιών ή μη, προσφύγων και παιδιών προσφύγων. Για το λόγο αυτό πραγματοποιούνται εργαστήρια, masterclasses και εκπαιδευτικές δράσεις, η συχνότητα των οποίων αυξήθηκε και επεκτάθηκε καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους. Συγκεκριμένα, τα δύο τελευταία χρόνια πραγματοποιείται σε μόνιμη βάση ένα εκπαιδευτικό μουσικό πρόγραμμα για παιδιά πρόσφυγες σε συνεργασία με το Κέντρο Μη Τυπικής Εκπαίδευσης της ΜΕΤΑδρασης στη Χίο και την Ύπατη Αρμοστείας του ΟΗΕ για τους Πρόσφυγες. Στο πρόγραμμα διδάσκει η Ανδριάννα Νεαμονίτη.