θάλλω

Το θάλλω είναι ένα πρότυπο πρόγραμμα ψυχαγωγίας ανθρώπων που φιλοξενούνται στις κατά τόπους Μονάδες Φροντίδας Ηλικιωμένων, με κύριο μέλημα την ενίσχυση της υποδομής του συστήματος ψυχαγωγίας των ηλικιωμένων.  Αποτελεί μία πρωτοβουλία της seveneleven ομάδας θεάτρου και υλοποιείται με ιδρυτική δωρεά από το Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος (ΙΣΝ). Η δράση βασίζεται στην ενεργητική και όχι παθητική συμμετοχή των ηλικιωμένων. Κάθε συνάντηση ενθαρρύνει τη δημιουργικότητα μέσα από την τέχνη, ενώ παράλληλα πραγματοποιούνται και άλλες δραστηριότητες όπως παίξιμο επιλεγμένων επιτραπέζιων παιχνιδιών, εκτενείς συζητήσεις σε θέματα που επιλέγουν οι ίδιοι, παιχνίδια ρόλων, τραγούδι καθώς και ειδικές δραστηριότητες που εισήγαν πρώτοι στην Ελλάδα, όπως η μέθοδος απομονωμένης ακρόασης και η εικονική πραγματικότητα (virtual reality). Με αυτό τον τρόπο, οι ηλικιωμένοι εμπλέκονται ενεργά στη διαδικασία. Ιδιαίτερη έμφαση, δίνεται στην ατομική ενασχόληση με τους φιλοξενούμενους, την προτροπή για δημιουργία, ενώ πραγματοποιείται και ξεχωριστή δραστηριότητα που αφορά στην ομάδα των κατάκοιτων, μια κατηγορία φιλοξενούμενων που παρουσιάζει πληθυσμιακά αυξητική τάση και οφείλουμε να αξιολογήσουμε τις ανάγκες της. Το ψυχαγωγικό μοντέλο που προτείνεται και υλοποιείται, ενεργοποιεί και προκαλεί έντονες συναισθηματικές αντιδράσεις, απομακρύνει τη σκέψη από τον πόνο, μειώνει το στρες λειτουργώντας αγχολυτικά και βοηθά στη μεγάλη μάχη εναντίον της κατάθλιψης. Επιπροσθέτως, διεγείρει την αυτοσυγκέντρωση και βοηθά τη μνήμη, δύο από τις πιο βασικές νοητικές λειτουργίες. Το πρόγραμμα θάλλω αποσκοπεί στη βελτίωση της καθημερινότητας των ανθρώπων που φιλοξενούνται στις κατά τόπους Μονάδες Φροντίδας Ηλικιωμένων, μέσα από μια διαδραστική ψυχαγωγική δράση από την οποία επωφελούνται κάθε εβδομάδα εκατοντάδες άνθρωποι.