Χορηγοί

Σε συνεργασία με

Δωρητές

THE JOHN S
FAFALIOS
FOUNDATION

Υπό την αιγίδα

Σε συνδιοργάνωση με

Με την υποστήριξη

Σε συνδιοργάνωση με (1 Αυγ)

Συμμετοχή σε

Χορηγοί Μεταφοράς

Χορηγός Αερομεταφορών

Χορηγοί Επικοινωνίας