Χορηγοί

Σε συνεργασία με

Δωρητές

THE JOHN S
FAFALIOS
FOUNDATION

Υπό την αιγίδα

Σε συνδιοργάνωση με

Χορηγοί

Με τη συμμετοχή

Χορηγός Ακτοπλοϊκών Μεταφορών

Χορηγός Αερομεταφορών

Χορηγοί Επικοινωνίας