ΧΟΡΗΓΟΙ-WINTER EDITION 2023

Σε συνεργασία με

Δωρητής

THE JOHN S
FAFALIOS
FOUNDATION

Με την υποστήριξη

Χορηγοί Επικοινωνίας

Τοπικοί Χορηγοί Επικοινωνίας

Ιδιαίτερες ευχαριστίες στις επιχειρήσεις που προσφέρουν απλόχερα τα μοναδικά προϊόντα τους